AJAX Nedir? ATLAS’ a Giriş

Bu makalemizde Ajax kavramını ve ASP.Net ile kullanılan ATLAS Framework yapısını tanımaya çalışacağız. Öncelikle kavramların ne olduğunu açıklayıp daha sonra küçük bir örnek uygulama yaparak yazımızı sonlandıracağız.

AJAX ve Atlas Kavramları

AJAX (Asynchornous JavaScript and XML) olarak adlandırılan bu teknoloji sayesinde, JavaScript dili ve XML aracılığı ile bir sayfayı tamamen sunucuya göndermeden (postback olmadan) ya da yeni bir URL çağırmadan, sadece sayfamızın belirli bir kısmını sunucuya gönderip, sunucudan gelen bilgileri sayfanın belirli bir kısmını güncelleyerek gösterip tüm sayfanın sunucuya gidip gelmesinin önüne geçmiş oluyoruz.  AJAX yeni bir teknoloji ya da dil değildir. Var olan teknolojilerin birleşiminden oluşmuştur.

JavaScript yazarak gerçekleşebilen bu yapıyı artık ASP.Net ile geliştirdiğimiz web uygulamalarımızda kolaylıkla kullanabileceğiz. Atlas Framework bize bu olanağı sunuyor. Atlas Framewok ile Visual Studio geliştirme ortamına bazı bileşenler eklenmektedir. Bu bileşenler sayesinde geliştirdiğimiz uygulamalar farklı tarayıcılarda herhangi bir sorun çıkarmadan çalışacaktır (İnternet Explorer, Firefox, Safari vb.). Ajax projesi yapmak ileri düzeyde javascript bilgisi gerektirmektedir. Atlas Framework bize bu javascript altyapıyı sağlayarak neredeyse hiç javascript kodu yazmadan nesne yönelimli bir ortamda ajax projeleri yapmayı olanaklı kılıyor.

Visual Studio 2005 IDE’de Atlas desteği yok. Bunu da http://atlas.asp.net resmi web sitesinden indireceğimiz bir eklenti sayesinde elde ediyoruz. Aşağıda, Asp.Net Atlas’ ı nasıl indirip kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım.

Sayfa sunucuya gidip gelmeden (Postback olmadan)  işlemler nasıl gerçekleşi?

Tüm bu teknolojiyi XMLHttpRequest bileşenine borçluyuz. XMLHttpRequest bileşeni asenkron bir şekilde bir istekte (request) bulunabilir ve yine asenkron bir şekilde isteğe karşı gelen cevabı (response) kendisini çağıran yere iletebilir. Örneğin, bir web projesi geliştiriyorsunuz ve sunucuya gönderilmesi için buton a tıklamanız ile istemci tarafında çalışan bir script aracılığıyla iletilmesi gereken bilgiler XMLHttpRequest bileşeni kullanılarak arka planda sunucuya gönderilebilir ve sunucudan istenilen cevap geri döner. Boylece sayfada sabit kalması gereken içerikler yeniden sunucudan alınmayacağı için hem sunucu kaynakları israf edilmemiş olacak bunun yanında kullanıcı, işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Her şey çok güzel, peki çalıştığım hosting firması Atlas desteği verecek mi ? 

 

ASP.Net 2.0 desteği veren hosting firmaları Atlas teknolojisini desteklemektedir. Sizin yapmanız gereken sadece projenizin Bin klasörü altında Microsoft.Web.Atlas.dll ni bulundurmanız gerekir. Atlas Framework’ü sisteminize eklediğinizde bin klasörü içerisine Microsoft.Web.Atlas.dll’ i otomatik olarak gelecektir.

Geliştirdiğiniz bir web projesi içinde en çok kullanacağınız Atlas bileşenleri şunlar olacak: ScriptManager, UpdatePanel, Trigger. Şimdi bu kontrolleri kısaca inceleyelim.

<atlas:ScriptManager>

Projemizde ATLAS teknolojisini kullanmamızı için en az bir ScriptManager kontrolü eklemeliyiz. Bu kontrolün kullanımı da:

<atlas:ScriptManager ID=”ScriptManager1″ runat=”server”

EnablePartialRendering=”true” />

EnablePartialRendering  özelliği ile ASP.Net sayfamızın tamamını değil de bir bölümünü sunucuya göndereceğimizi belirtiyoruz. Bu özelliğin (EnablePartialRendering=”True”) yapılmaması halinde Atlas’I kullanmamızın bir anlamı olmayacaktır.

<atlas:UpdatePanel>

Web sunucumuzdan gelen cevabı (response) asenkron olarak sayfamızda işlememizi sağlayan kontroldür.

Kullanımı

<atlas:UpdatePanel runat=”server” id=”panel”>

<ContentTemplate>

</ContentTemplate>

<Triggers>

<atlas:ControlEventTrigger ControlID=”goster” EventName=”Click” />

</Triggers>

</atlas:UpdatePanel>

ASP.Net sayfamızda Postback olmadan güncellenmesini istediğimiz kontrolleri, <ContentTemplate> etiketleri (tag) içerisine koymalıyız. UpdatePanel’in güncellenmesini sağlayan kontrolü de <Triggers> etiketleri arasına eklemeliyiz.

Basit bir uygulama ile Atlas teknolojisinin kullanımını inceleyelim. Örneğimiz basit bir Chat uygulaması olacak.

Öncelikle Atlas Framework bileşenini

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B01DC501-B3C1-4EC0-93F0-7DAC68D2F787&displaylang=en

adresinden indirip kurmalıyız. Kurulum işlemi bittikten sonra Visual Studio.Net’ açıyoruz ve yeni bir Web projesi oluşturmak için New Web Site seçeneğini tıkladığınızda önceki ekranlardan farklı olarak Atlas Web Site adında bir template olduğunu göreceksiniz. Bu seçeneği seçip projemizin adını veriyoruz.

Karşımıza her zamanki kaynak kodundan (Source code) farklı bir kod bloğu geldi. Öncelikle yapmamız gereken <atlas:ScriptManager> kontrolüne “EnablePartialRendering=”True” özelliğini eklemek olacaktır.

<div class=”nick”><asp:TextBox ID=”nick” runat=”server” Text=”Nick giriniz” /></div>

<atlas:ScriptManager ID=”ScriptManager1″ runat=”server”

EnablePartialRendering=”true” />

<atlas:UpdatePanel runat=”server” id=”panel”>

<ContentTemplate>

<div><asp:ListBox ID=”liste” runat=”server” Height=”274px” Width=”505px”/></div>

<div>

Mesaj:<br />

<asp:TextBox ID=”txtmesaj” runat=”server” Height=”49px”

Width=”499px” />

</div>

</ContentTemplate>

<Triggers>

<atlas:ControlEventTrigger ControlID=”goster” EventName=”Click” />

</Triggers>

</atlas:UpdatePanel>

<asp:Button ID=”goster” runat=”server” Text=”Gönder”

OnClick=”goster_Click” />

Projemiz tasarım olarak aşağıdaki şekilde olacaktır. Şimdi sıra geldi gerekli yöntemleri yazmaya, bunun için F7 kısayol tuşu ile kod tarafına geçiyoruz.

Uygulamamızdaki mesajlar bir text dosyasında tutulacak ve oradan okunacak, bunun için Solution Explorer içerisindeki App_Data klasörü altına Add New Item seçilerek mesajlar adında bir Text dosyası ekleyelim.

using System.Text;

using System.IO;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page

{

protected void goster_Click(object sender, EventArgs e)

{

StreamWriter srw = newStreamWriter(Server.MapPath(“App_Data/mesajlar.txt”));

srw.WriteLine(txtmesaj.Text);

srw.Close();

txtmesaj.Focus();

oku();

}

public void oku()

{

txtmesaj.Text=””;

string fileLine;

StreamReader fileSR =File.OpenText(Server.MapPath(“App_Data/mesajlar.txt”));

fileLine=fileSR.ReadLine();

while(fileLine!=null)

{

liste.Items.Add(nick.Text + ” => ” + fileLine);

fileLine=fileSR.ReadLine();

}

fileSR.Close();

txtmesaj.Focus();

}

}

Sıra geldi uygulamamızı çalıştırmaya.Takma adımızı giriyoruz ardından istediğimiz mesajı yazıp gönder butonuna tıklıyoruz.

Bu makalemizde Atlas teknolojisinin ASP.Net ile kullanımının çok kolay olduğunu gördük. Artık sizde yapmış olduğunuz veya yapacak olduğunuz web projelerinde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Atlas teknolojisi ile ilgili tartışılacak bir kaç konu var, örneğin performans, güvenlik, sunucu taraflı, istemci taraflı vb. İlerleyen günlerde Ajax ve Atlas – 2 makalemizde bu konuları tartışacağız. Makale ile ilgili soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım yararlı olmuştur.

İyi Çalışmalar…

Reklamlar

ASP.Net AJAX İpuçları

Projenizde Asp.Net Ajax kullanmak istiyorsunuz,peki nelere dikkat etmelisiniz?

1. Localhost’a güvenmeyin:Uygulamalarınızı test edebilmek için mutlaka bir test sunucunuz olmalı. Burada     ideal olan projenin gerçekte çalışacağı ortama en yakını olmasıdır. En azından ucuz bir Asp.Net hosting paketi alarak test sunucusu olarak kullanabilirsiniz. Güncel versiyon oluştukça bu sunucuda test edebilirsiniz.

2. UpdatePanel’i efektif kullanmalısınız.

3. UpdatePanel ‘i kullanıcının bir süre bekletileceği noktalarda kullanın,örneğin Gridview refresh/filter olurken. Kullanılmaması gereken yerler: doğrulama işlemlerinde (validation),  DropDownList seçimi değiştiğinde veya radiobutton / checkbox seçildiğinde (kullanıcı gerçek zamanlı cevap bekler) sunucu tarafında bir kod çağrılacağı zaman.

4. Script servisleri (AJAX kütüphaneleri aracılığıyla web service çağrıldığında) kullanıyoruz, fakat bazı zamanlarda projeye impelemente etmek çok güç olabiliyor. Bu noktada dengeyi korumalısınız, elde ettiğiniz avantajlar (kullanışlılık, hız kazancı, aynı işlemi tekrar partial rendering ile gerçekleştirdiğinizde üstün performans) bütçe ve proje sürecini etkileyecektir. Script servislerini sunucu tabanlı validasyonlarda kolaylıkla kullanabilirsiniz.

5. Default olarak tüm UpdatePanel’ler sayfa her partial postpack olduğunda yenilenir: UpdateMode attribute yardımıyla conditional ve  sadece güncellenmesi gereken yerlerde güncellensin şeklinde değiştirebilirsiniz. (MyPanel.Update)

6. UpdatePanel’ler mümkün olduğunca kısa olmalı: Script Manager her istek gönderdiğinde tüm viewstate değeri gönderiliyor, fakat elde ettiğiniz cevap,  updatepanel’in update edeceği büyüklüğe bağlı olarak değişecektir.Kompleks sayfalarda tüm sayfayı kaplayan bir updatepanel kullanmamalısınız.

7. Bir istekte birden fazla paneli refresh edebilirsiniz: Sayfanın yerleşimini UpdatePanel’e göre ayarlamak zorunda değilsiniz. UpdatePanel’in birisi sağ üst köşede bir yerde olsun, (upperPanel). Diğeri de en altta olsun, (lowerPanel). Bu sayfada bir request oluştuğunda, sunucu tarafında hangi panelin update edileceğini belirlemelisiniz:

upperPanel.Update();
lowerPanel.Update();

8. Sayfanızın request yöneticisi Singleton’dur: Bunun anlamı, aynı anda sadece bir isteğe cevap verilebilir.Sayfamızdaki UpdatePanel içerisinde iki buton olduğunu hayal edelim. (A butonu textbox1 i update ediyor, B butonu textbox2 yi update ediyor.) Eğer kullanıcı A butonuna tıklarsa, request sunucuya gönderilecek, B butonuna tıklarsa önceki request iptal edilecek ve sadece textbox2 nin update edildiğini göreceğiz. Gerçekte siz bunun farkına varmayacaksınız, çünkü kontrollerin göstereceği etkiye güveniyorsunuz. (Eğer request iptal edilirse,yeni request veriyi HTML kontrolünde tutacaktır), fakat sayfanızın mantığı çerçevesince, iki farklı çözüm bulunmakta:Scritpt servislerini kullanarak sayfanızı DTHML kullanarak update etmek, UI (arayüz) devre dışı bırakmak ve request in gönderilmesine ardından  işlenmesine imkan sağlamak.

9. AJAX enabled bir web sayfasından Web Servislerine erişmek özel bir durumdur: Script servislerini kullandığınızda, web servisine erişmek istemeniz sıradan bir durum değildir.Performansı arttırmak için ve aynı zamanda  geliştirmeyi kolaylaştırmak için, XML SOAP yerine JSON tercih etmelisiniz.(web servisinize sadece “scriptable”  attribute eklemeniz yeterli olacaktır. AJAX kütüphanesi hemen hemen bütün serialization işlemini otomatik yapacaktır).Diğer bir ilginç nokta da normal bir web servisi sürekli durumunu korumaz,buradaki asıl mesele, web servisinizin oturum durumunu aktifleştirmektir. Session nesnelerinizi ASP.Net uygulamaları ile paylaşabilirsiniz , bu yaklaşımla web servisiniz bir çok veriyi ve fonksiyonelliği uygulamanızla paylaşabilecektir.Örneğin; Hangi kullanıcı giriş yaptı?

10. Viewstate performansınızı düşürebilir: Partial rendering işlemini hatırlarsanız  (UpdatePanel…) ViewState her request için gidip gelir, eğer sayfanızda çok büyük bir viewstate oluşmuşsa perfomansını kötü etkileyecektir, ViewState kontrolünüzü devre dışı bırakabilirsiniz. (Gridview olması en kritik noktalardandır).ViewState ‘in olması demek extra 1 Mb büyüklük demektir. Diğer bir ipucu da, kontrollerin ID isimlendirmelerini kısa tutmaktır. Her kontrol için tekrarlanarak performans kaybına neden olurlar.

11. Standard Asp .net 2.0 validatorleri %100 Partial Rendering yapmıyorlar (UpdatePanel): Scott Guthrie bunun için bir örnek paylaşmıştı, gerekli DLL dosyalarını indirerek ve web.config ayarlarınızdan birkaç değişiklik yaparak istenilen çalışma sağlanmış olacaktır.

12. Eğer tam olarak ihtiyacınızı karşılıyorsa AJAX toolkit güzel bir tercih olacaktır: AJAX toolkit içerisinde size kodlama zamanı kazandıracak süper kontroller barındırıyor. Örneğin; AutocompleteExtender, ModalPopup, Accordions, Cascading dropdowns, … fakat her zaman %100 sizin ihtiyacınızı karşılamayabilirler. Müşteriye tesliminden önce mutlaka testleri yapılmalıdır.

13. Herhangi bir MVPMVC tasarım deseni kullanmadan önce: AJAX ve Partial Rendering ile ilgili uyuşma sorunu olup olmadığını kontrol edin, örneğin; bazı implementasyonlar UpdatePanel’leri desteklemiyor.

14. AutocompleteExtender kontrolü: binlerce kayıt içeren combobox lar için mükemmel bir yaklaşım.Veriyi çekerken script servislerini kullanıyor, roket hızında

15. Her işlemde AJAX kullanmamak gerekiyor: Kimi zaman AJAX modunda düşünüldüğünde, bazı fonksiyonellikler kullanıcı tarafında bir javascript ile çözümlenebiliyor (örneğin; bazı seçimler neticesinde Combobox içine küçük değerlerin yüklenmesi gibi ). Sade client javascript çözümleri, AJAX çözümlerinden daha hızlıdır. (sunucuya git gel olmadığından).

16. Child page veya user control içerisinden Script Manager’e erişebilirsiniz: Scriptmanager’ı Masterpage içerisinde tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir child page veya user control erişiminiz sağlanmış olur; Code behind tarafında ASPX içerisindeki ScriptManagerProxy veyaScriptManager.Getcurrent(this.Page).

17. Gerektiğinde UpdatePanel içerisindeki bir buton postpack gerçekleştirebilir: updatepanel de bir değişiklik yapmanıza gerek kalmadan,pageload anındaykenScriptManager.RegisterAsyncPostBack(yourControlID) diyerek postback yaptırmaya zorlyabilirsiniz.

18. RegisterStartupScript kullanarak javascript kodunu sayfa yüklendiğinde nasıl çağırabiliriz: Yine benzer bir metod uygulayarak,scriptManager.RegisterStartupScript.

ASP.NET MVC Framework

MVC;  Model, View (görünüm) ve Controller (denetleyici) kelimelerinin baş harflerininin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bir tasarım desenidir.

Model – View – Controller tasarım deseni, bir uygulamayı 3 anlamlı parçaya ayırır. Adından da anlaşılacağı şekilde model, view ve controller parçaları.

ASP.NET MVC Framework ise MVC deseni ile web uygulamaları geliştirmek için Microsoft tarafından geliştirilmiş bir framework. Geleneksel ASP.NET Web Formları desenine bir alternatiftir.

ASP.NET MVC Framework daha açık ve hafiftir ama en önemlisi test edilebilir bir Presentation tasarım desenidir.

Halihazırdaki web formları ile kullandığımız masterpage, membership ve authentication gibi özellikleri de kullanabileceğiniz bir yapıdır. Çünkü MVC Framwork de System.Web’in bir parçası olarak System.Web.Mvc isimuzayı altında tanımlıdır.

MVC, 1970’lerden beri yaygın kullanılan bir tasarım desenidir. Bazı web uygulamaları için MVC kullanmak yararlı olacaktır. Ama MVC her web projesi için uygun olmayabilir. Bu yüzden bazı web uygulamaları da postback mekanizmasını kullanan geleneksel ASP.NET uygulama desenini kullanmaya devam edecektir. Belki ikisinin kombinsyonu şeklinde uygulamalar da göreceğiz.

MVC Framework bileşenlerini ayrı ayrı açıklayalım.

Model

MVC mimarisinde, Model bileşenleri veriye ve uygulama tarafından kullanılan servislere bir arayüz sağlama görevini üstlenir. Bu yüzden Controller bileşenleri verilerin okunması, yazılması, değiştirilmesi gibi işlemlerle ilgilenmez; bunun yerine veri erişimini ve manipülasyonunu sağlayan Model bileşenleriyle iletişim kurarlar. Model bileşenleri iş mantığı (business logic) kısmının kodlandığı kısımdır.

View

Uygulamanın kullanıcı arayüzünü (UI) oluşturan bileşenlerdir.

Controller

MVC uygulamalarının merkezindeki bileşendir. Süreci yöneten ve yönledirmeleri yapan kısımdır. URL Routing gibi pek çok heyecan verici işlem bu bileşen tarafından icra edilir.

Controller, kullanıcı ile iletişimi yönetir, Model ile iletişim kurar, hangi View görüntülenecekse seçer, hazırlayıp görüntüler.

Bir MVC uygulamasında View sadece bilgileri görüntüler, kullanıcı girişlerini ve etkileşimlerini Controller yönetir.

MVC, farklı işlevleri (veri girişi, iş mantığı, kullanıcı arayüzü mantığı vb.)  birbirinden ayırıp bunları gevşek bağlaşım (loose coupling) ile ilişkilendirerek uygulama geliştirme olanağı sağlar. Bu desen, hangi çeşit mantık uygulamanın neresinde bulunacak, onu seçer.

Kullanıcı Arayüz mantığı View bileşenine aittir. İş mantığı Model bileşenine aittir. Uygulama geliştirirken bu ayrıştırma karmaşayı önler. Bir zamanda uygulamanın sadece bir bileşenine odaklanmayı sağlar. Mesela iş mantığından bağımsız olarak sadece kullanıcı arayüzüne odaklanabilirsiniz.

MVC desenini bu kadar güçlü kılan belki de ayrıştırma yeteneği ile uygulamaların birim testinin (unit test) kolay yapılmasıdır. Web formları tabanlı bir web uygulamasına göre çok daha kolay bir şekilde birim testleri uygulamayı olanaklı kılar.

ASP.NET MVC, bileşenleri arasındaki etkileşimi arayüzler (interface, nesne yönelimli programlamadaki arayüz terimini kastediyorum) üzerinden gerçekleştirir.

Web formları tabanlı ASP.NET uygulamalarının test edilebilmesi için bir web sunucuya ihtiyaç duyulur. MVC ise arayüzler yardımıyla framework’ten bağımsız olarak uygulamanın test edilmesini olanaklı kılar.

MVC uygulamasının her bir birimi arasında gevşek bağlaşım bulunması, paralel geliştirmeyi de olanaklı kılar. Mesela, bir grup View üzerinde çalışırken diğer bir grup Model’de iş mantığı üzerine çalışabilir. ASP.NET MVC bu maharetini arayüzler üzerinden sergiler.

ASP.NET  MVC Avantajları

v  Uygulamayı Model, View ve Controller bileşenlerine bölerek karmaşıklığı önler.

v  Viewstate ve sunucu taraflı form kullnamaz. Uygulamanın bütün evelerine müdahale etmek ve hakim olmak isteyen geliştiriciler için idealdir.

v  Front Controller deseni kullanır. Bütün istekleri (request) tek bir Controller tarafından karşılanıyor. Bu sayede MVC, çok esnek bir yönlendirme (Routing) altyapısına sahiptir.

v  Daha iyi Test Driven Development (TDD) desteği sağlar.

v  Geniş bir takım tarafından geliştirilen, uygulam davranışları üzerinde daha fazla kontrol gerektiren web uygulamları için ideal bir yapıdır.

Web Formları Avantajları

v  Olay modeli ile geliştirme yapmaya onanak sağlar. Yüzlerce sunucu kontrolü üzerinden binlerce olay vardır.

v  Bir sayfaya özel işlevsellikler ekleyebilen Page Controller desenini kullanır.

v  View state ve sunucu tabanlı formlar yardımıyla sayfanın durum bilgisi kolaylıkla yönetilebilir.

v  Hızlı uygulama geliştirme yapmaya müsait olduğundan küçük gruplarla yapılacak karmaşık olmayan web projelerinde iyi çalışır.

v  MVC modeline göre daha az kod gerektirir.

ASP.NET MVC Framework Özellikleri

MVC Framework yapısının özelliklerini özetleyelim.

Uygulama görevlerini (giriş mantığı, iş mantığı, arayüz mantığı) ayırır. TDD desteği var.

MVC yapısı tamamen arayüz tabanlıdır, uygulamadaki gerçek nesnelerin simulasyonlarından oluşan mock nesneleri yardımıyla test edilebilir. ASP.NET Controller nesnelerini, web uygulamasını çalıştırmadan birim testine  (unit test) sokabiliriz. .net Framework ile uyumlu olan hernagi bir test framework ile unit-test yapabilirsiniz. Visual Studio Unit Test adlı test motoru Preview 3 ile hazır gelmektedir. Ama diğer yaygın test motorları da kullanılabilir.

Esnek ve tak-çıkar özellikleri olan bir framework. Her bir bileşen, aynı işlevi yerine getiren farklı alternatifleri ile değiştirilebilir. Mevcut bileşenler kendi isteğimize göre özelleştirilebilir.

Güçlü bir URL yönlendirme (URL Routing) mekanizması var. Dosya uzanltılarına (asp, aspx vb.) ihtiyaç yoktur. SEO ve REST uyumlu URL adlandırmaları kullanılabilir.

View şablonları olarak ASP.NET sayfası (.aspx), kullanıcı kontrolü (.ascx) ya da masterpage (.master) kullanılabilir.

İç içe masterpage, in-line ifadeler (<%=%>), deklaratif sunucu kontrolleri, şablonlar, veri-bağlama (data-binding), yerelleştirme gibi mecut ASP.NET özelliklerini MVC ile de kullanabilirsiniz.

C# kodu ile excel sayfasını yazdırmak

Eğer programımız içinden ulaştığımız bir excel sayfasını yazdırmak istersek şu kod satırını  kullanabiliriz;(excelWorkSheet program içinde tanımladığımız Worksheet nesnesi)

excelWorkSheet.PrintOut(1, 2, 1, falseType.Missing, truefalseType.Missing);

burda kullanılan yapı
public virtual void PrintOut ([OptionalAttribute] Object From,

             [OptionalAttribute] Object To,

             [OptionalAttribute] Object Copies,

             [OptionalAttribute] Object Preview,

             [OptionalAttribute] Object ActivePrinter,

             [OptionalAttribute] Object PrintToFile,

             [OptionalAttribute] Object Collate,

             [OptionalAttribute] Object PrToFileName )  

şeklindedir. 

Web.Config Dosyasını Kullanmadan Güvenlik Ayarını Yapmak!

Çoğu web uygulamasının vazgeçilmezidir güvenlik ayarları. Genelde bu ayarlar Web.Config dosyasındaki <authorization> ve <authentication> taglarında yapılır. Eğer Web.Config dosyası ile uğraşmak istemiyorsanız aynı ayarlar, menüden Web Site -> ASP.NET Configuration seçerek de yapabilirsiniz. Website Administration Tool (WAT) web sayfalarınızın güvenliğini görsel olarak ayarlamanıza yardım eder. Burda yapılan ayarlar Web.Config dosyasına otomatik olarak işlenir.

Not : İşlem bu şekilde biraz daha kolay yapılabilir ama neler olup bittiğini daha iyi anlamak için işlem bittikten sonra Web.Config dosyasını açıp hangi değişikliklerin olduğuna bakmanız şiddetle önerilir. :)

JavaSqript kodundan server destekli fonksiyon çağırmak

Sayfanızın .cs tarafında hazırladığınız bir fonksiyonu javascript kodu içinden çağırmak istiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz

//.cs sayfasında

public string Fonksiyonum()

{

//işlemler

return “islemler yapildi”

}

//script tagları arasında

function fonksiyonCagir()

{

var gelen = ‘’

window.alert(gelen);

}