Random Nesnesi (Rastgele Sayı Türetmek)

Rastgele belirli bir sayıya sahip olabilmek için kullanılan nesnedir.

Random nesnesi: Karmasık olarak belirli bir sayıya sahip olabilmek için kullanılan nesnedir. next methodu en onemli ozelligidir. kimi zaman sayı aralıgını siz girersiniz kimi zaman ona bırakırsınız…

Rastgele belirli bir sayıya sahip olabilmek için kullanılan nesnedir.

Random nesnesi: Karmasık olarak belirli bir sayıya sahip olabilmek için kullanılan nesnedir. next methodu en onemli ozelligidir. kimi zaman sayı aralıgını siz girersiniz kimi zaman ona bırakırsınız…

Random rnd = new Random();this.Text = rnd.Next().ToString();

Önemli: Asla verilen değerin tekrar verilmeme garantisi yoktur. Bunu ancak siz saglarsınız…

Bu kullanımda verilen ilk deger sisteme dahildir, ancak maksimum değer aralığa dahil değildir.

Kod 1 ile 50 arası rastgele sayı üretir.

Random rnd = new Random();this.Text = rnd.Next(1, 50).ToString();

Yaratılan byte[] dizisinin eleman sayısı kadar 0 ile 255 arasında deger doldurur.

Random rnd = new Random();byte[] sayilar = new byte[5];rnd.NextBytes(sayilar);

this.Text = sayilar[sayilar.Length – 1].ToString();

NextDouble: 0.0 ile 1.0 arasındaki kusurlu karmasık bir degeri sizlere teslim eder.

Random rnd = new Random();double gelenKarma = rnd.NextDouble();this.Text = gelenKarma.ToString();

Mesaj kutusunu 1 ile 10 arasında rastgele sayı gösterelim.

Random RastgeleSayi = new Random();int GelenSayi = RastgeleSayi.Next(0, 10);MessageBox.Show(GelenSayi);

Hadi Pekiştirmek için bide yazı tura uygulaması yapalım

Random YaziTura = new Random();int sonuc = YaziTura.Next(0, 2);if (sonuc == 0)

{

MessageBox.Show(“Yazi”;

}

else

{

MessageBox.Show(“Tura”;

}

Açıklama:

0 ile 2 arasında rastgele sayı ürettik 2 sisteme dail olmadığı için ya 1 gelecek yada 2 daha sonra gelen rastgele sayıyı sonuc değişkenimizde yakaladık if kosul yapımızla sonuc 0 gelirse mesaj kutusunda “Yazı” göstersin dedik ve else durumunda 0 değilse dedik ve mesaj kutumuzda “tura” yazdırdık..

Bir Sonraki Dersde Görüşmek Üzere…

Reklamlar