Ruby Programlama Diline Giriş

Ruby nedir?

 • Programlama dilidir.
 • 1995 yılında Japon asıllı “Matz” lakaplı Yukihiro Matsumoto tarafından geliştirilmiştir.
 • Perl, Python, Smalltalk stiline benzer
 • C++, Java, C# gibi derlenen bir dil değildir.
 • Yorumlanan bir dildir. O yüzden Ruby yorumlayıcısına ihtiyaç duyar.
 • Nesne tabanlıdır. Ruby’de herşey nesnedir.
 • Kodun okunması çok kolaydır aynı ingilizceye benzer.
 • Süpriz stiller, isimlendirmeler veya davranışlar yoktur.ruby’de herşey göründüğü gibidir.
 • Whitespace bağımsızdır. Tab, boşluk vb herşeyi kullanabilirsiniz.
 • Noktalı virgül yoktur

Ruby ne değildir?

 • Ruby, Ruby on Rails değildir. Ruby on Rails, Ruby dili ile yazılmış bir web frameworküdür.
 • Ruby ile web dışında da uygulamalar yapabilirsiniz.

Ruby’in Ubuntuya kurulması?

Aşağıdaki adımları takip ederseniz ruby RVM yöneticisi ile kurulacaktır. RVM, Ruby için gerekli paketleri sizin için düzenlyen bir yapılandırıcıdır.

Bir terminal açın

1
apt-get install aptitude
1
sudo aptitude update
1
aptitude install build-essential git-core curl
1
bash < <(curl -s https://rvm.beginrescueend.com/install/rvm)
1
echo '[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && . "$HOME/.rvm/scripts/rvm" # Load RVM function' >> ~/.bash_profile
1
rvm notes
1
aptitude install build-essential bison openssl libreadline6 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev ncurses-dev automake
1
rvm install 1.9.2
1
rvm 1.9.2
1
ruby -v
1
rvm --default use 1.9.2

ruby -v sisteminizde hangi versiyonun kurulu olduğunu gösterir. which ruby ise Ruby’in sisteminizde nerede olduğunu gösterir.

Ruby’in Kullanımı

Ruby’i üç şekilde çalıştırabilirsiniz.

 • Tek bir komut ile
 • Ruby dosyası ile
 • Interactive Ruby Shell IRB ile

Hadi biraz deneme yapalım. Terminalimizi açıyoruz.

1
ruby -e 'puts "Onur"'

Çıktı

1
Onur

İkinci olarak put yerine print ile yapalım.

1
ruby -e 'print "Onur"'

Çıktı olarak birşey göremeyiz çünkü print puts gibi boş bir satır bırakmamaktadır.

Şimdi bir ruby dosyası ile çalıştıralım. Bir editor ile isim.rb diye bir dosya oluşturalım. Bu dosyaya

1
2
3
puts "Onur"
print "Ozgur"
puts "OZKAN"

Dosyayı kaydetdikten sonra aynı dizine gidip aşağıdaki komut ile çalıştırabiliriz.

1
ruby isim.rb

Çıktı olarak aşağıdaki sonuu alırız.

1
2
Onur
OzgurOZKAN

Makalemimizi burada bitirip bir sonraki makalede Ruby dilinde yorum (comment), IRB’de ruby nasıl çalıştırılır onları göstereceğim.

Saygılar.

Reklamlar