HTML Kodlarının Açıklamaları

<TABLE>
id= Eşsiz kimliğini belirtir.
class= Sınıf adını belirtir.
style= CSS kuralları tanımlar.
title= Kısa bilgi belirtir.
lang= İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir= İçerdiği metnin yönünü belirtir.
summary= Tablo hakkında özet bilgi belirtir.
height= Yüksekliğini belirtir.
width= Genişliğini belirtir.
border= Kenarlık genişliğini belirtir.
frame= Kenarlıkların uygulanacağı kenarları belirtir.
rules= Tablo içinde kenarlıkların uygulanma şeklini belirtir.
cellspacing= Hücreler arasındaki mesafeyi belirtir.
cellpadding= Hücre içi dolgu (padding) genişliğini belirtir.
İçerik Tablo içeriğini oluşturan HTML kodlarını belirler.
</TABLE>

HTML & JavaScript Olayları

<TABLE>
onclick= Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick= Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown= Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup= Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover= Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove= Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout= Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress= Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown= Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup= Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
</TABLE>

Sedat Demirdoğan

Reklamlar